Herrelösa hundar i utlandet

Tre hundar i en hundflock

I vissa länder är djurhållningen inte riktigt lika bra som i Sverige och det är vanligt att man ser herrelösa hundar lite överallt. Många länder har stora problem med dessa hundar som driver runt i pack och ofta tar över hela kvarter. Grekland är ett exempel på ett europeiskt land som har en hel del hundar som lever på gatorna och inte har några ägare. Dessa hundar lever ofta ett hårt liv, fyllt med sjukdomar, svält och skador. Även om det är vanligt att lokala människor matar hundarna då och då är det ingen som riktigt tar hand om dem. I Sverige har vi inte det här problemet med hundar och därför kan problemet verka främmande för oss.

Två små hundar

Hur kommer det sig då att dessa hundar blir herrelösa? För det första har många länder inte samma syn på djur som här hemma. Hundar ses som ägodelar istället för familjemedlemmar och när något sker som innebär att hunden måste överges gör man det utan att tänka på konsekvenserna. Det kan till exempel vara så att man måste flytta någonstans där man inte får lov att ha husdjur och kan man inte hitta någon som kan adoptera hunden lämnar man den på gatorna. Eller så hittar man en flyttfirma som är villig att transportera husdjuret åt en. I fattiga länder kanske det inte finns tillräckligt med pengar för att ge hundarna mat, så en familj som har fått försämrade omständigheter måste lämna hunden på gatan. Andra hundar föds på gatorna eftersom många herrelösa hundar inte är kastrerade. Det kan bli väldigt många valpar från en enda hund som inte är kastrerad. Vissa hundar rymmer även från sina ägare och hittar sedan inte tillbaka till dem igen. Då hamnar de ofta på gatorna och ansluter sig till en herrelös hundflock.

Det kan bli farligt med lösdrivande hundar

Två vita hundar utomhus

I många länder är hundflockar som består av herrelösa hundar en vanlig syn och ofta tänker man inte så mycket på vilka problem det kan medföra. Sanningen är dock att hundar som inte ägs av någon kan bli direkt farliga om de inte sköts om på rätt sätt. Många herrelösa hundar kan till exempel bära på olika sjukdomar eftersom de inte är vaccinerade. Parvoviruset är till exempel mycket vanligt förekommande hos herrelösa hundar i Grekland. Det kan inte smitta människor, men däremot andra hundar som inte är vaccinerade och det är dödligt för hundar. Rabies är också ett problem hos herrelösa hundar och det kan smitta människor. Dessutom kan herrelösa hundar bli aggressiva och attackera människor. Till exempel blev barn dödade av hundar i Indien och det är inte en helt ovanlig händelse. Hundar som är vilda på det sättet leds av en alfahane i flocken. Är alfahanen aggressivt lagd kan resten av flocken också bli aggressiva. Dessutom kan vissa sjukdomar och svält göra hundarna mer ilskna och benägna att attackera. Lösningen på problemet med herrelösa hundar är att kastrera och vaccinera dem, fast allra helst borde alla adopteras.

belise-lite