Registrera din hund

Din hund måste enligt lag vara märkt och registrerad men det kan vara lite av en djungel att veta i vilket register hunden ska registreras. SKK? Jordbruksverket? DjurID.se?

SKKs register

Detta register har funnits i över hundra år och är en resurs, ett hjälpmedel vid uppfödning och avel. När du ska köpa en renrasig hund bör du kontrollera huruvida hunden är registrerad hos SKK då det ger dig information om vilka hälsoundersökningar den genomgått, vilka släktingar den har och så vidare. Att hunden är registrerad är samma sak som att den är stambokförd vilket i sin tur betyder att den har ett registreringsbevis, en stamtavla. På registreringsbeviset kan du utläsa din hunds registreringsnummer och varje registreringsnummer som utfärdas är unikt. Det är uppfödaren som registrerar hunden hos SKK, det kan du som hundköpare inte göra.

DjurID.se

DjurID.se hänger ihop med SKKs stambok och är ett ägarregister. Här kan du själv registrera din nya familjemedlem men det är viktigt att veta att en registrering på DjurID.se inte är samma sak som att hunden är registrerad hos SKK. Detta ägarregister används, bland annat, för att hitta hundar som kommit på avvägar. Registret kan användas i hela Europa vilket gör att din hund kan återfinnas oavsett i vilket europeiskt land den försvunnit.

Jordbruksverkets register

Oavsett du registrerat din hund hos SKK ska den även registreras hos Jordbruksverket. Notera dock att det är två olika register, om du registrerar hos SKK betyder det inte att hunden per automatik registreras hos Jordbruksverket utan det är en separat anmälan. Jordbruksverkets register är enkom ett ägarregister och det är mycket värt att hunden är registrerad också här då det är ett nationellt, statligt register vilket kan hjälpa dig att få tillbaka till pälskling skulle hen komma på avvägar. Alla hundar, och vem som äger dem, ska enligt lag finnas i detta register vilket tillkom då Sverige hade problem med farliga och aggressiva hundar.

belise-lite